BMF GRUP: Gestionarea eficientă ṣi corectă a Facility Managementului

COSTURI OPTIME, CLĂDIRI PERFORMANTE Provocarea crescândă de a menṭine facilităṭile proprietăṭilor la costuri optime, dar care să răspundă întocmai nevoilor pentru care au fost construite, fac pe zi ce trece ca resursa umană din acest domeniu să necesite o pregătire din ce în ce mai specializată. Aceṣti parametri se reflectă direct în productivitate si evident […]

BMF GRUP: Facility Managementul – rol definitoriu în viaṭa unei clădiri

Deseori, se consideră că Facility Managementul are însemnătate doar în privinṭe tehnice minore, precum repararea unei ṭevi, schimbarea unui bec etc. De fapt, rolul pe care îl are acesta este unul mult mai important în administrarea unei clădiri. Sectorul de Facility Management a câṣtigat importanṭă în ultimii ani, deoarece atât proprietarii cât ṣi property managerii, […]